Smart Home. Smart life

Poczuj kontrolę

Mōnitoring mydiōw

Systym zbiyrŏ daty ze ôbiektu i pokŏzuje je jako czytelne wykresy. Umożniŏ nōm prōwnaniy ôdczytōw ze roztōmajtych rachowŏczōw, czujnikōw tymperatury, wilgłości, aji siyły światła ôd klary. Idzie na wykresach ôznaczyć werty progowe, po przekroczyniu kerych systym dŏ znać używŏczowi (np. bez SMS) abo zafunguje inakszyj (np. zastŏwi sztrōm we skŏzanym ôbwodzie).

monitoring mediów

Wykrywaniy stratōw

Dziynki stałymu mōnitoringowi możebne je wykryciy krapaniŏ wody i inkszych strat. Systym umożni archiwizacyjŏ zebranych informacyji we bazie datōw, eksport datōw do zbioru .csv abo wydruk ôbranych datōw abo wykresōw. Dziynki zdalnymu dostympowi do tych datōw wszyjske wykresy idzie ôbziyrać na smartfōnie, tablecie abo kōmputrze. 

Wiysz, wiela elektrycznyj ynergije, wody, gazu zużywŏsz? A medykujesz sie rŏz za kedy, wiela ynergije, za kerŏ żeś zapłaciōł bōło przidajne, a wiela bōło przetyrmaniōne?

Przikłŏdowe użytki:

  • Analiza strzednij, maksymalnyj i minimalnyj tymperatury/wilgłości abo inkszyj fizycznyj werty we danym czasie,
  • Porōwnaniy werty tymperatury/wilgłości abo inkszyj fizycznyj werty stawiyniŏ we roztōmajtych ôkresach,
  • Porōwnaniy werty tymperatury/wilgłości abo inkszyj fizycznyj werty ze pŏru czujnikōw (np. porōwnaniy zewnyntrznyj i wnōntrznyj tymperatury stawiyniŏ),
  • Analiza zużyciŏ elektrycznyj energije abo inkszygo mydiōm we danym dniu/miesiōncu/roku,
  • Porōwnaniy zużyciŏ elektrycznyj energije abo inkszygo mydium we dwōch roztōmajtych ôkresach,
  • Prognozowaniy zużyciŏ elektrycznyj energije abo inkszygo mydium,
  • Zmiana knifu reskyrowaniŏ maszinami, coby niy przekroczyć progu zużyciŏ pasywnyj energije,
  • Opymalizacyjŏ zużyciŏ mydiōw we stawiyniu abo produkcyjnyj hali.

mointorowanie mediów

Wyślij zapytanie

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.kallasmarthome.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.