Smart Home. Smart life

Poczuj kontrolę

Alternatywne zdrzōdła ynergije

Ekstra a niyzależne zdrzōdło ynergije przinosi moc użytku dlŏ fyrmy i dōmu. Tymi nŏjwŏżniyjszymi sōm snadnōm rzeczōm:

  • szporobliwość prziniysiōnŏ ôd wykorzistaniŏ ôdnŏwialnygo zdrzōdła energije
  • uniyzależniynie ôd kōnwyncjōnalnych zdrzōdeł, dziynki czymu np. we przipŏdku zastŏwiyniŏ dostŏw elektycznyj energije z necu stawiyniy durch funguje.

niskie koszty użytkowania domu

Jeźli sie rozchodzi ô ôdnŏwialne zdrzōdła ynergije wykorzistywane ôd dōmōw i małych fyrm, nŏjpopularniyjszymi rozwiōnzaniami sōm:

  • ôgrzewaniy użytkowyj wody (fototermicznŏ kōnwersyjŏ)
  • plōmpy ciepła
  • ôdzyskiwaniy deszczowyj wody
  • elektrycznŏ energijŏ pozyskiwanŏ ze klarowygo prōmiyniowaniŏ (fotowoltaicznŏ kōnwersyjŏ)
  • elektrycznŏ energijŏ pozyskiwanŏ ze wiatru

fotowoltaika

BMS umożniŏ tyż kōntrola awaryjnygo zasilaniŏ

Instalacyje tyj zorty mogōm fungować niyzalyżnie, mogōm tyż być tajlōm słożōnygo systymu stawiyniowyj autōmatyki. Systym umożniŏ ôbstōny mōnitoring i wizualizacyjŏ prŏcy ôdnŏwialnych zdrzōdeł ynergije. Informacyje ściōngane durch z czujnikōw abo miernikōw zamōntowanych na zdrzōdłach, sōm niyskorzij analizowane ôd systymu podle ôd nich akuratności.

odnawialne źródła energii

Systym wachuje przi nŏlyżnym stanie liniji zasiylaniŏ, kej ôdkryje chyba napiyńciŏ, autōmatycznie przekupluje sie na awaryjne zasiylanie. Zalyżnie ôd wymŏgań, może to być bateryjne podtrzimanie abo sztrōmotwōrczy agregat.

Wyślij zapytanie

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.kallasmarthome.pl
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.